In het artikel ‘Voor big tech draait alles nu om vertrouwen’ van vrijdag 15 februari, stellen grote high tech bedrijven dat vertrouwen in innovatie van doorslaggevend belang is voor mens, markt en maatschappij. Daarin hebben zij gelijk. Tevens stellen zij dat de technologische sector nu massaal inzet op het begrip vertrouwen. Dat hebben ze mis.

Bedrijven die in het artikel worden geciteerd hebben het niet over vertrouwen, maar over regelgeving, cybersecurity en transparantie. Dit zijn alle factoren die om de hete brij van vertrouwen heen draaien. Net zoals verplichte keurmerkjes op kippenvlees niks vertellen over dierenliefde bij de supermarkt.

Vertrouwen is een attitude die ontstaat ontstaat uit twee factoren: consequent zijn (zeggen wat je doet en doen wat je zegt); en het belang van de ander steeds als begrenzing van het eigenbelang hanteren. Of, zoals Prof Dr B. Nooteboom het definieert: ‘Ik vertrouw een ander wanneer ik kwetsbaar ben voor diens handelen maar geloof dat mij geen grote schade berokkend zal worden.’

Hoe actueel in deze tijden van privacy zorgen, ondoorzichtige algoritmen en een massale maatschappelijke impact van slechts een handjevol bedrijven!

De opties: in de USA is het belang van individu en burger ondergeschikt aan het commercieel belang. In China is het ondergeschikt aan het belang van het collectief. Vreemd, want het vertrouwen van burger en individu win je toch alleen door het belang van burger en individu voorop te zetten.

Dat vertrouwen is evenwel niet afdwingbaar met meer regelgeving, cybersecurity en transparantie. Net als in de liefde moet je het gewoon verdienen door in alles te laten zien dat je het belang van je omgeving begrijpt en serieus neemt. In geval van een innoverend bedrijf begint dat met een eigen, herkenbare set ethische opvattingen als basis voor innovatie.

Voor big tech is het daarom zaak om de waarde van ethiek op te nemen in het businessmodel. Want als het in het bedrijfsleven ergens om draait, dan is het gewoon geld verdienen.

Louis Huyskes is merk- en organisatiestrateeg en board member van het Human & Tech institute