• Persoonlijk & Digitaal

Digital Self: inzicht, ‘her’zijn en doorgroei

Een programma om jezelf tegen te komen en jezelf te zien groeien. Keihard, met een glimlach en een schone ziel. Je ondergaat de verschillende fasen van ontwikkeling om anders te leren kijken, anders te leren zijn en anders te doen. Alles met het doel beter mens te worden. In vijf blokken openbaart zich het inzicht en voltrekt de transformatie zich.

Een programma om jezelf tegen te komen en jezelf te zien groeien. Keihard, met een glimlach en een schone ziel.

In dit programma lopen we door verschillende fasen van ontwikkeling om anders te leren kijken, anders te leren zijn en anders te doen. Alles met het doel beter mens te worden. In vijf blokken openbaart zich het inzicht en voltrekt zich de transformatie.

Het eerste blok is het ontvangen van de laatste stand van zaken rondom trends in de wereld. Daarbij wordt ook actief gewerkt aan verschillende scenario’s van de toekomst. Vervolgens is er de inverse, de verstilling en de rust. Daarin wordt de blik helder en het zijn aangesproken. In blok drie wordt er geëxperimenteerd met de verschillende fasen van zijn. Blok vier zal zijn voor de doorbraak. Het realiseren van de groei. In het laatste blok is er de bestendigheid. Het mee naar huis kunnen nemen van de gerealiseerde resultaten.