• Innovatie & Vertrouwen

Ethisch handelen als profit center

Zorgen over dataprivacy en -veiligheid maken het vertrouwen van mens en samenleving in een innovator randvoorwaardelijk voor succes. Maar hoe creëer je vertrouwen in je organisatie? HTI ontwikkelde met vooraanstaande denkers uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven de Trust canvas: een methodiek die bronnen van vertrouwen identificeert, ontsluit en vertaalt naar nieuw zakelijk succes.

Trust Canvas

De Trust Canvas is een toevoeging aan de bekende Business Canvas. Deze add on is een maatschappelijke torture test: een samenhangende set pragmatische gereedschappen die concrete innovatieprojecten grondig toetsen op ethische dilemma’s die een maatschappelijke risico inhouden. Eindpunt is handvatten voor zakelijke besluitvorming. De Canvas bestaat uit drie gereedschappen die afzonderlijk en in samenhang inzetbaar zijn.

      • Trust Originator: toetsing van innovatieprojecten aan het moreel kader van de organisatie (kernwaarden, purpose, code of conduct).
      • Trust Valuator: maakt de mogelijke impact inzichtelijk die een lopend innovatieproject kan hebben op het vertrouwen in de organisatie door de relevante stakeholders (aandeelhouders, medewerkers, klanten en samenleving).
      • Trust Actor: intervisie-tool die medewerkers, teams en partners in staat stelt sneller en beter samen te werken door de stap te maken van werken vanuit controle naar werken vanuit vertrouwen.

Aan de slag met de Trust Canvas

Trust Tracks: verbetering door vertrouwen

De Trust Tracks helpen organisaties het vertrouwen dat klanten en stakeholders in hen hebben te vergroten.

Het Trust Canvas doet dat op niveau van de organisatie, het project zelf alsmede de betrokken medewerkers en externe partners. Welke beginselen hanteren we? Hoe willen we omgaan met gevolgen van onze innovaties? En hoe helpen we medewerkers het beste in henzelf in dienst van de organisatie te stellen?

Een goede innovatie herbergt onverwachte gevolgen voor mens, markt en maatschappij. Dat houdt risico’s in voor vertrouwen dat stakeholders in uw organisatie hebben. Het Trust Canvas brengt deze risico’s boven water en vertaalt ze naar keuzes waarover de organisatie vervolgens een helder besluit kan nemen.

Het Trust Canvas is een methodiek ontwikkeld door denkers in Achmea, KPN, Rabobank, Royal Schiphol Group, Radboud Universiteit, Nyenrode, Harvard, NL-ICT en anderen.