Human & Tech Ethics Committee

  • Human & Tech Ethics Committee

Onafhankelijke ethische reflectie in innovatie

Katalysator voor ethische reflectie in innovatie
Service Ethische Commissie

Wat is het?

Een onafhankelijk gremium uit business, marketing, filosofie, ethiek, technologie en regelgeving, dat innovatieprojecten toetst op mogelijke maatschappelijk-ethische risico’s en kansen.

Voor wie is het?

Voor elke organisatie die zich bezighoudt met technologische innovatie. Van bedrijfsstrateeg tot marketeer, van jurist tot ontwikkelaar kunnen mensen geconfronteerd worden met vragen en risico’s rond de impact op mens en maatschappij van ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence, data mining of andere vormen van technologische innovatie.

Hoe werkt het?

HTec biedt een stappenplan dat aanzet tot ethische reflectie op datagerichte innovatieprojecten.  Samen halen we vragen en risico’s boven water en vertalen deze naar scherpe dilemma’s, gereed voor heldere besluitvorming.

Wat heb je er aan?

HTec faciliteert het zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig invulling geven aan zakelijke keuzes in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan het noodzakelijk vertrouwen in innovatie en innovator, en daarmee aan het succes van de organisatie. HTec kan helpen discussies over gevoelige onderwerpen vlot te trekken of richting te geven met een gewogen reflectie.

Wat is ons doel?

Organisaties in staat te stellen dit soort vraagstukken geheel zelfstandig aan te kunnen pakken. Daartoe is overdracht van kennis en methoden een belangrijk onderdeel van de werkwijze.

Meer weten?

Neem contact op met Robert de Snoo (robert@humanandtech.com of +31 650 284 609).
Download hier alvast een voorbeeld van de template waarmee je een project indient.