Artikelen door Admin

Hier klikken

Juridische benadering van SyRI-cas verhult risico’s van data-innovatie door overheid De kernvraag in het rumoer rond SyRI is niet of het juridisch eigenlijk wel mag, maar of we dit als burgers eigenlijk wel willen. Die laatste vraag ontbreekt in het debat rond het gewraakte fraude-opsporingssysteem, terwijl het de eerste is die gesteld zou moeten worden. […]

Ethiek als tweede front in privacy

Grootschalige dataverwerking kan gemakkelijk leiden tot maatschappelijk onacceptabele gevolgen. De kniepeesreflex daarbij is méér wet- en regelgeving. Tommy Wieringa pleitte in deze krant voor meer moreel besef. Maar hoe dan? Het wordt tijd om ethiek serieus te nemen in deze discussie. Niet als academische oefening in de board room, maar als praktisch gereedschap op de […]

Wat willen we eigenlijk van technologie?

In plaats van ons af te vragen wat er kan of mag, is het moment gekomen de vraag te stellen wat wij als mens en maatschappij eigenlijk willen van technologie. Het belang van vertrouwen in (data-)innovatie heeft nog nooit zo onder druk gestaan als nu. Media wijzen op de reële schade aan het functioneren van […]

Toezicht is voor maatschappelijke losers

VVD-kamerlid Jan Middendorp komt met voorstellen voor méér toezicht op toepassingen van algoritmen in datadiensten. Hij lijkt daarmee een stellig antwoord te geven, maar helaas op de verkeerde vraag. De angst voor onbedoelde impact van algoritmen op mens en maatschappij is niet denkbeeldig. De voorbeelden van discriminatie bij hypotheekaanvragen, sollicitatieprocedures en uitkeringen kennen we allemaal. […]

De Wet van de Laagst Gedeelde Waarde.

De mate waarin bedrijven momenteel hun klanten vragen om servicemedewerkers te beoordelen lijkt meer te kosten dan op te leveren. Het probleem is dat de werkelijke kosten verborgen zijn en de betrouwbaarheid van de opbrengsten twijfelachtig. In 4 punten naar een nieuw model. Er is natuurlijk een grens aan de hoeveelheid feedback die je aan […]

In Tech we Trust

In het artikel ‘Voor big tech draait alles nu om vertrouwen’ van vrijdag 15 februari, stellen grote high tech bedrijven dat vertrouwen in innovatie van doorslaggevend belang is voor mens, markt en maatschappij. Daarin hebben zij gelijk. Tevens stellen zij dat de technologische sector nu massaal inzet op het begrip vertrouwen. Dat hebben ze mis. […]

Kan ook nog vandaag

Zorg dat je de disruptie 3 stappen vóór blijft. We staan voor tijden van immense veranderingen. Over 5 jaar bestaat Facebook niet meer. Dan is Google een stukje digitale infrastructuur van de overheid. En een nog onbekend bedrijf heeft als eerste de Y15 triljard grens in beurswaarde gepasseerd. Iets dichter bij huis: morgenochtend kan een […]

Trust Me! Conference 22-11-2018

Donderdag 22 november jl. was de conference Trust Me! Met de vier deelnemende bedrijven aan de DenkTank Innovatie & Vertrouwen hebben we de hele dag van gedachten gewisseld over de verschillende uitdagingen die de verdere digitalisering met zich mee brengt en hoe dit zijn impact heeft op het (te behouden) vertrouwen. Techniek kan immers een […]

Goede AI (zonder AI)

Ethisch verantwoord ondernemen is hot. Overal verschijnen lijstjes met Ethische Geboden, die je als team gewoon kunt afvinken. Er is zelfs een app voor. Maar is al dat ethisch gemak wel effectief? En wat vinden we eigenlijk zelf? Kort geleden lanceerde Deepmind haar Ethics Principles. Deepmind is een artificial intelligence (AI) ontwikkelaar en sinds 2014 […]

Voor singles (en datamarketeers)

Slimmer dan Artificial Intelligence. De tijden dat de marketeer het nog met zijn eigen intelligentie moest doen liggen inmiddels ver achter ons. Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken. En moeilijk is het ook niet meer: bij fast.ai in San Francisco kun je in 7 weken Deep Learning leren en als AI-progammeur aan […]