Artikelen door Robert de Snoo

Hier klikken

Juridische benadering van SyRI-cas verhult risico’s van data-innovatie door overheid De kernvraag in het rumoer rond SyRI is niet of het juridisch eigenlijk wel mag, maar of we dit als burgers eigenlijk wel willen. Die laatste vraag ontbreekt in het debat rond het gewraakte fraude-opsporingssysteem, terwijl het de eerste is die gesteld zou moeten worden. […]

Ethiek als tweede front in privacy

Grootschalige dataverwerking kan gemakkelijk leiden tot maatschappelijk onacceptabele gevolgen. De kniepeesreflex daarbij is méér wet- en regelgeving. Tommy Wieringa pleitte in deze krant voor meer moreel besef. Maar hoe dan? Het wordt tijd om ethiek serieus te nemen in deze discussie. Niet als academische oefening in de board room, maar als praktisch gereedschap op de […]

Trust Me! Conference 22-11-2018

Donderdag 22 november jl. was de conference Trust Me! Met de vier deelnemende bedrijven aan de DenkTank Innovatie & Vertrouwen hebben we de hele dag van gedachten gewisseld over de verschillende uitdagingen die de verdere digitalisering met zich mee brengt en hoe dit zijn impact heeft op het (te behouden) vertrouwen. Techniek kan immers een […]

Goede AI (zonder AI)

Ethisch verantwoord ondernemen is hot. Overal verschijnen lijstjes met Ethische Geboden, die je als team gewoon kunt afvinken. Er is zelfs een app voor. Maar is al dat ethisch gemak wel effectief? En wat vinden we eigenlijk zelf? Kort geleden lanceerde Deepmind haar Ethics Principles. Deepmind is een artificial intelligence (AI) ontwikkelaar en sinds 2014 […]